Ngā Ratonga

Services

We deliver a range of services to whānau ranging from pēpi, tamariki, rangatahi, pakeke and kaumātua.
He maha wā mātou ratonga mō ngā whānau mai i ngā pēpē, ki ngā tamariki, ki ngā rangatahi, ki ngā pākeke me ngā kaumātua.
Kōhungahunga & Tamariki
Children & Youth
Hei āwhina, hei ārahi
Probation Support

Oho Ake

Oho Ake

This service can work with tamariki/rangatahi who have come to the attention of NZ Police for offending, and may have entered the Youth Justice System under alternative action process. Oho Ake is founded on the key principle of Mauri Ora (State of wellbeing) which focuses on the wellbeing of tamariki/rangatahi and their whānau, hapū and iwi, and the right of Māori through strengthening mana in others. Oho Ake will facilitate whānau decision making when preparing a plan that is tamariki/rangatahi centred and culturally responsive to the whānau
Ko te kaupapa o tēnei ratonga he mahi tahi me ngā tamariki/rangatahi kua uru ki te raruraru i te taha o Ngā Pirihimana o Aotearoa, kua uru hoki ki roto ki Te Manatika Taiohi e whai ana i tētahi atu tukanga. Ko te tino mātāpono o Oho Ake ko te Mauri Ora (Orangatonutanga) e hāngai pū ana ki te orangatonutanga o ngā tamariki/rangatahi me ō rātou whānau, hapū, iwi, tae atu ki ngā tikanga Māori hei whakakaha ake i te mana o ētahi atu. Mā Oho Ake e whakahaere i ngā hui ā-whānau hei hanga rautaki e hāngai pū ana ki ngā tamariki/rangatahi me te whai whakaaro nui anō ki te whānau.
Enquire Now
Rapua Ināianei
Kōhungahunga & Tamariki
Children & Youth
Taunaki Hauora
Counselling Support

Kaupapa Māori Early Intervention

Kaupapa Māori Early Intervention

The service is designed to identify early identification of alcohol & drug use and the effects this has on young people at risk of co-existing related problems such as Drug & Alcohol and Mental Health issues which can include anxiety, depression and behavioural disorders.  The service will apply screening and risk assessment process to identify potential risk for tamariki/rangatahi and work with them and their whānau to develop an early intervention plan with a kaupapa Māori lens.
Ko te kaupapa o tēnei ratonga kia wawe te tohu i te inu waipiro & kai tarukino me ōna hua ka pā ki te rangatahi pēnei i ngā mate Kai tarukino & Inu waipiro & Mate Hinengaro arā ko te mate pōnānā, te kahupō me ngā mate whanonga. Mā te ratonga nei e āta titiro me te whai tukanga arotake mōrearea hei tohu i ngā whakatūpato mō ngā tamariki/rangatahi kia taea ai te mahi tahi me te whānau ki te hanga i tētahi hōtaka tiaki tōmua e whai ana i te kaupapa Māori.
Enquire Now
Rapua Ināianei
Kōhungahunga & Tamariki
Children & Youth
Tautoko Ohorere
Education

Community Action Youth Alcohol & Drugs (CAYAD)

Community Action Youth Alcohol & Drugs (CAYAD)

The CAYAD programme aims to reduce alcohol and drug related harm in young people,  to raise awareness of harmful use of alcohol and other drugs in our community and to provide initiatives to prevent and reduce harm to our rangatahi but expanding positive opportunities for rangatahi.
Ko te kaupapa nui o te hōtaka KHRIK he whakaheke i ngā mate e pā ana ki te inu waipiro me te kai tarukino i waenganui i te rangatahi, me te whakamārama i ngā whakawhiu o te inu waipiro me kai tarukino i waenganui i te hāpori me te tuku i ngā kaupapa hei kaupare atu hei whakaheke haere i ngā pēhitanga ki te rangatahi me te whakatairanga anō i ētahi kaupapa hei hāpai ake i te rangatahi.
Enquire Now
Rapua Ināianei
Kōhungahunga & Tamariki
Children & Youth
Aukati Tutu
Education & Well-being

Rangatahi Physical Activity & Nutrition

Rangatahi Physical Activity & Nutrition

Individual and group interventions which include education about nutrition and physical activities to reduce health related harm. Increasing physical activity and improving nutrition of tamariki/rangatahi with the support of their whānau, has a significant impact on the health and welfare of young Māori and future generations.
He hōtaka tēnei mō te tangata kotahi mō tētahi rōpū rānei e pā ana ki te kaioranga me ngā tūmomo kori tinana hei whakaheke haere i ngā pēhitanga kei runga i te tinana, hei whakakaha ake i te kori tinana me te kaioranga o ngā tamariki/rangatahi i te taha o ō rātou whānau, he āwhina nui tēnei i te hauora me te orangatonutanga o ngā taiohi Māori me ngā whakatipuranga kei te whai mai.
Enquire Now
Rapua Ināianei
Kōhungahunga & Tamariki
Children & Youth
Ture
Education & Well-being

Social Worker in Schools (SWIS)

Social Worker in Schools (SWIS)

To assist tamariki/rangatahi whose social and family circumstances put them at risk of not achieved good health, education and welfare outcomes – with individual and group programmes. Kura: Te Kura Mana Māori o Matahi, Waimana School, Te Kura o Taneatua, Te Wharekura o Ruatoki, Tawera Bilingual School, Nukuhou North School, Te Kura Kaupapa Māori o Huiarau
He āwhina atu i ngā tamariki/rangatahi e raru ana i waenganui i ō rātou hāpori, whānau rānei kāre i te eke te hauora, te mātauranga me te orangatonutanga a ngā hōtaka nei mō te tangata kotahi, mō te rōpū rānei. Ngā Kura: Te Kura Mana Māori o Matahi, Waimana School, Te Kura o Tāneatua, Te Wharekura o Ruatoki, Tāwera Bilingual School, Nukuhou North School, Te Kura Kaupapa Māori o Huiarau.
Enquire Now
Rapua Ināianei
Kōhungahunga & Tamariki
Children & Youth
Hei āwhina, hei ārahi
Support & Advice

Tamariki/Rangatahi Alcohol & Drug Counselling

Tamariki/Rangatahi Alcohol & Drug Counselling

A community-based screening, assessment and treatment services for tamariki/rangatahi with alcohol and/or other drug problems or dependence. This service provides a discreet high standard of flexible support, education, information and advocacy to work with tamariki/rangatahi and their whānau to develop a plan to meet their needs.
He ratonga hāpori, he wherawhera, he arotake me te āwhina i ngā tamariki/rangatahi inu waipiro/kai tarukino rānei. Ka noho tapu ngā mahi o tēnei ratonga ki te tautoko, ki te whakaako, ki te whakamōhio me te mahi tahi me ngā tamariki/rangatahi me ō rātou whānau hei hanga hōtaka hei āwhina atu i a rātou.
Enquire Now
Rapua Ināianei
Kōhungahunga & Tamariki
Children & Youth
Taunaki Hauora
Health Support

AOD Tamariki/Rangatahi Whānau Support

AOD Tamariki/Rangatahi Whānau Support

Holistic wellbeing support for whānau who have tamariki/rangatahi who are experiencing difficulties associated with behaviours that are of concern to the individual and or family/whānau; We also provide Alcohol and Drug education programmes in association with Local High Schools within Eastern Bay of Plenty.
He tautoko i te orangatonutanga o te whānau me ā rātou tamariki/rangatahi e taka ana ki te raruraru nā runga i ō rātou tāera e pēhi kino nei i a rātou i tō rātou whānau rānei; Ka whakahaeretia anō e mātou ko ngā Kura Tuarua o Te Rohe nei i ētahi hōtaka e pā ana ki te Inu waipiro & Kai tarukino kei roto i te rohe o Te Moana ā-Toi.
Enquire Now
Rapua Ināianei
Kōhungahunga & Tamariki
Children & Youth
Hei āwhina, hei ārahi
Support & Advice

Tamariki/Rangatahi Alcohol & Other Drugs & Mental Health Support

Tamariki/Rangatahi Alcohol & Other Drugs & Mental Health Support

Individual or group education and support for pepe/tamariki/rangatahi who have been involved with or witness to alcohol and drug use. Includes support and education to whānau to help minimise complications that may arise and developing a plan with whānau to address issues, with a kaupapa Māori lens.
He tautoko, he akoranga takitahi ā-rōpū rānei mō ngā pēpē/tamariki/rangatahi kua pā kinotia, kua tūpono rānei ki te inu waipiro me te kai tarukino hoki. He hanga i tētahi hōtaka kaupapa Māori i te taha o te whānau hei tautoko, hei akoranga hoki mō rātou hei whakamāmā ake i ngā taumahatanga kei runga i a rātou.
Enquire Now
Rapua Ināianei
Kōhungahunga & Tamariki
Children & Youth
Aukati Tutu
Health

Rheumatic Fever Prevention & Kiri Ora Programme

Rheumatic Fever Prevention & Kiri Ora Programme

In the seven local Tūhoe Kura we provide in school swabbing for Rheumatic Fever in an attempt to reduce the high rates of Rheumatic Fever which can lead to heart disease. The RF team can also view and make recommendation for treatment, education and provide resources for Kiri Ora / Healthy Skin including school sores/impetigo, cellulitis, scabies, bites and infestations. We also provide a weekly community walk in clinic.Kura: Te Kura Mana Māori o Matahi, Waimana School, Te Kura o Taneatua, Te Wharekura o Ruatoki, Tawera Bilingual School, Nukuhou North School, Te Mahoe School
I roto i ngā kura e whitu o Tūhoe ka whakahaeretia e mātou he tētēhi ūkui mō te Mate Rūmātiki hei whakaheke i te hunga e pāngia ana e te Mate Rūmātiki ka pā hoki ki te mate manawa. Ka taea hoki e te rōpū AMR te āta pānui me te kimi āwhina kia whiwhi rongoā, mātauranga, rauemi mō Kiri Ora, arā ngā tūmomo harehare/hakihaki, mate kiri pirau, waihakihaki, ngangau me ngā mate iroiro. Ka whakahaeretia e mātou he hīkoi mā te hāpori huri haere i tō mātou whare. Ngā Kura: Te Kura Mana Māori o Matahi, Waimana School, Te Kura o Tāneatua, Te Wharekura o Ruatoki, Tāwera Bilingual School, Nukuhou North School, Te Mahoe School
Enquire Now
Rapua Ināianei
Kōhungahunga & Tamariki
Children & Youth
Te oranga o nga kaumatua
Counselling Support

Toi Kaiāwha

Toi Kaiāwha

With a focus on tamariki/rangatahi, we can provide support to whanau who are experiencing mild to moderate distress related to problems associated with loss, grief, trauma, alcohol and drug use, mental health concerns and are poorly connected to health and social services.
Ko te kaupapa nui e hāngai ana ki ngā tamariki/rangatahi me pēhea tā mātou tautoko i ngā whānau e pēhia nei e ngā pēhitanga e pā ana ki te hanga pouri, ki te kahupō, ki ngā tūkinotanga o te inu waipiro me te kai tarukino, tae atu hoki ki te mate hinengaro kāore hoki i te whakamahi i ngā ratonga hauora me te hāpori.
Enquire Now
Rapua Ināianei
Ngā Pākeke & Kaumātua
Adults & Seniors
Taunaki Hauora
Education

He Tangata Drivers License Programme

He Tangata Drivers License Programme

Education and support with theory and practical skills to individuals, groups and whānau with the aim to have higher number of licensed drivers within our rohe. Covers the three stages of drivers license – Learners, Restricted and Full. We provide access to internet and road rules, and a vehicle with education to practice driving with.
He whakaako he tautoko hoki i ngā akoranga me ngā mahi āwhina i ngā tāngata, i ngā rōpū me ngā whānau kia riro i a rātou ō rātou raihana. Ka āhei te whai i ngā raihana e toru - Raihana Tauhou, Raihana Here, Raihana. Ka āheitia te whakamahi i te ipurangi me ngā ture taraiwa waka me te whakamahi i ngā waka kia pai ai te whakaharatau.
Enquire Now
Rapua Ināianei
Whānau
Family
Tautoko tohutohu
Support & Advice

Family Start

Family Start

An effective, home based service to support whānau who are experiencing challenges that put at risk good health, education and social outcomes for their children. Parenting resources to support whānau, pēpē and tamariki from prenatal stages to 3 years of age. Implement safety tools, and strengths based assessment to develop a whānau plan to work towards positive health, education and social outcomes from time of haputanga up to 5 years of age.
He kaupapa tautoko tēnei i ngā whānau kei ō rātou kāinga e raru ana te taha hauora, te taha mātauranga me te kore whiwhi i ngā hua mō ā rātou tamariki. Te whai wāhi atu ki ngā rauemi mō ngā mātua hei tautoko atu i ngā whānau, ngā pēpē me ngā tamariki mai i te hapūtanga ki te 3 tau te pakeke. Te whakamahi i ngā rauemi hei arotake kia pai ai te hanga i tētahi hōtaka mō te whānau hei āwhina atu kia kaha ake anō te hauora, te mātaraunga me ngā hua ā-hāpori mai i te hapūtanga ki te 5 tau te pakeke.
Enquire Now
Rapua Ināianei
Whānau
Family
Tautoko whakamatautau
Culture & Education

Hui-ā-whānau

Hui-ā-whānau

An alternate pathway when working with mokopuna/tamariki and rangatahi and their whānau who have come to the attention of Oranga Tamariki, or via another referral service and require an independent facilitator to assist them in their journey of Mauri Ora. The service will reinforce the values and rights of Māori through cultural knowledge to enable whānau to voice their aspirations and develop a whānau plan bringing together tikanga and balance, stability and safety for tamariki/rangatahi.
He kaupapa mahi tahi me ngā mokopuna/tamariki, rangatahi me ō rātou whānau kua whakapā atu ki a Oranga Tamariki ki tētahi atu ratonga rānei, ā, me tae atu he kaiwhakahaere hei ārahi i a rātou ki te Mauri Ora. Ka noho pūmau tonu tēnei ratonga ki ngā uara me ngā tikanga a te Māori mā te hāpai ake i te mātauranga Māori hei hanga hōtaka mō te whānau e ai ki ngā tikanga, kia noho mauritau, kia noho haumaru ai ngā tamariki/rangatahi.
Enquire Now
Rapua Ināianei
Whānau
Family
Aukati Tutu
Health Support

Whānau Ora

Whānau Ora

A service for all ages that focuses on a wellness and integrated approach across the continuum of care with; Advocacy and support to attend health related specialist appointments, health promotion and facilitation of self management programmes. Support to enrol or re-engage with GP and support to appointments.
He ratonga tēnei mō ngā reanga katoa e hāngai ana ki te orangatonutanga me te titiro whānui ki te āta tiaki mā te; Hāpai ake me te tautoko kia tae atu ki ngā hui a ngā mātanga hauora, mō te whakatipu kaha i te hauora me ngā hōtaka hauora takitahi. He tautoko hoki kia tīmata te whakauru, kia haere atu rānei ki te Tākuta.
Enquire Now
Rapua Ināianei
Ngā Pākeke & Kaumātua
Adults & Seniors
He Māramatanga, he Oranga
Counselling Support

Kaupapa Māori Drug & Alcohol Counselling

Kaupapa Māori Drug & Alcohol Counselling

A kanohi-ki-te-kanohi comprehensive clinical and support service, utilising screening tools and Kaupapa Māori assessment tools in counselling and/or rehabilitation services. This can be delivered to the individual or in group programmes. Our counselling approach is based on transformational change, therefore developing harm reduction strategies and plans, education and support that meet the needs of the individual and whanau.
He whare hauora, he ratonga tautoko e whai ana i te huarahi o te kanohi ki te kanohi, e whakamahi ana i ngā tūmomo ārai, arotake Kaupapa Māori hei āwhina/tono rānei ki ngā ratonga whakaora tāngata. E āhei ana te whakauru atu ki roto i ngā hōtaka takitahi, ā-rōpū rānei. Ko te pae āwhina e whai ana i te whakatipu hou i te tangata, mā ngā rautaki me ngā hōtaka kaupare atu i ngā mate, mā te whakaako me te tautoko i ngā hiahia o te tangata kotahi o te whānau rānei.
Enquire Now
Rapua Ināianei
Ngā Pākeke & Kaumātua
Adults & Seniors
Hei āwhina, hei ārahi
Education

Section 65

Section 65

We are also the only EBOP approved assessment centre to conduct drug and alcohol assessments for drivers who have lost their license by indefinite disqualification and aim to regain their license. This is at a minimum of one year and one day disqualification.
Ko mātou anake te ratonga arotake whai mana o EBOP e arotake ana i ngā kaitaraiwa kai tarukino me te inu waipiro rānei, kua tangohia te raihana ā e whai ana kia whiwhi anō i tō rātou raihana. He kotahi tau me te rā kotahi te roa e hāmenetia ana rātou.
Enquire Now
Rapua Ināianei
Ngā Pākeke & Kaumātua
Adults & Seniors
Hauora Aitanga me te Mātauranga
Mental Health

Kaupapa Māori Co-Existing Disorders

Kaupapa Māori Co-Existing Disorders

A kanohi-ki-te-kanohi specialist addictions and mental health service using specific Māori intervention, while utilising screening tools and Kāupapa Māori assessment tools to enhance counselling and rehabilitation services to those eligible people, who are most severely affected by addiction (alcohol & drugs) or mental health as a result of addictions.
He ratonga e whai ana i te kanohi ki te kanohi e pā ana ki te whakauru ki ngā mate herekino me te hauora hinengaro, mā te whakamahi i ngā kōwhiringa ārai me ngā kōwhiringa arotake Kaupapa Māori hei āwhina, hei ratonga whakaora i ngā tāngata e whai wāhi ana, e pēhia nei e ngā mate māuiui (inu waipiro & kai tarukino) mate hinengaro rānei i hua mai i ngā mate herekino.
Enquire Now
Rapua Ināianei
Whānau
Family
Ahurea me te Mātauranga
Education & Well-being

Kaupapa Māori Disabilities Support Services

Kaupapa Māori Disabilities Support Services

A kanohi ki te kanohi service that promotes the service and access to disability services to provide the network and links to services  to ensure that Māori with disabilities and kuia and koroua have an improved level of quality of life and independence. The service will be delivered in a culturally appropriate manner and will work with the individual/whānau to develop a whānau plan working to improve the wellbeing of the individual with disability needs.
He ratonga kanohi ki te kanohi tēnei e whakaputa ana i ngā ratonga tautoko i te hunga hauā Māori me te awhi anō i ngā kuia me ngā koroua kia toitū ai te hauora. E whai ana te ratonga nei i ngā āhuatanga Māori me mahi hoki i te taha o te tangata kotahi/whānau rānei kia hangaia mai he hōtaka tautoko i te whānau kia piki te ora ki ngā tāngata hauā.
Enquire Now
Rapua Ināianei
Ngā Pākeke & Kaumātua
Adults & Seniors
Hei āwhina, hei ārahi
Support & Advice

Koroua & Kuia - Early Intervention

Koroua & Kuia - Early Intervention

The aim of the service is to introduce healthier lifestyles and changes habits, enhancing positive social and functional activities of kuia and koroua. This includes ensuring that the activities of existing health services are coordinated for better utilisation.  The service includes a day programme providing a range of activities with mentally and socially stimulating programmes as well as the development with whānau of an individual/whānau plan promoting their holistic health with a Kaupapa Māori lens.
Ko te whāinga matua o tēnei ratonga he hāpai ake i te hauora me te whakarerekē pea i ētahi āhuatanga hei whakakaha ake i ngā mahi a ngā kuia, koroua i waenganui i te hāpori me ngā kaupapa maha. Ko te whakakaha anō i ngā mahi a ngā ratonga hauora kia tika a rātou mahi. Ko te ratonga nei he whakahaere i tētahi hōtaka mō te rā kotahi hei kōkiri atu i ngā hōtaka e toitū ai te oranga hinengaro, oranga ā-hāpori me te hanga hōtaka i te taha o te whānau mō te tangata kotahi/whānau rānei e ai ki te orangatonutanga Kaupapa Māori.
Enquire Now
Rapua Ināianei
Ngā Pākeke & Kaumātua
Adults & Seniors
He Māramatanga, he Ara Mahi
Education & Well-being

Kaupapa Māori Community Support (Adult Mental Health)

Kaupapa Māori Community Support (Adult Mental Health)

A flexible kanohi-ki-te-kanohi support service providing support, education, information and advocacy to individuals who are involved in Mental Health and/or Addiction services. This service is designed to support and meet the needs of tangata whai ora and their whānau, so the tangata whai ora is able to continue living in the community with appropriate supports and guidance. The KM Community Support kaimahi will work with the individual and their whānau to develop a plan including relapse plan with a Kaupapa Māori lens.
He ratonga ngāwari kanohi ki te kanohi e tautoko ana, e whakaako ana, e awhi ana i ngā tāngata kei roto i ngā ratonga Hauora Hinengaro/Mate Herekino rānei. Ko tēnei ratonga he tautoko i ngā tāngata whaiora me ō rātou whānau, Kia whiwhi tautoko, kia manaakitia mai ngā tāngata whaiora e noho nei i waenganui i te hāpori. Ko tā ngā kaimahi o KM Tautoko i Te Hāpori he mahi tahi me te tangata kotahi me tō rātou whānau ki te hanga hōtaka matahoki e ai ki te Kaupapa Māori.
Enquire Now
Rapua Ināianei
Whānau
Family
Hauora Aitanga me te Mātauranga
Education & Well-being

Kaupapa Māori Whānau Support & Advocacy

Kaupapa Māori Whānau Support & Advocacy

Kanohi ki te kanohi support to, education and advocacy of the whānau of tangata whai ora to enhance their understanding and knowledge of their whānau member who is developing mental health illness and unwellness. To support whānau when their whānau member in accessing or assisting to make a referred to Mental Health services.
He tautoko kanohi ki te kanohi, he whakaako me te kōkiri i ngā āhuatanga e pā ana ki te whānau o te tangata whaiora kia mārama mōhio rātou ki te āhua o te mate hinengaro e pā ana ki tō rātou uri. He tautoko hoki i te whānau kia pai te arotake me te tono atu ki ngā ratonga hauora e tika ana mō tō rātou uri.
Enquire Now
Rapua Ināianei
Ngā Pākeke & Kaumātua
Adults & Seniors
Hōtaka hararei ā-kura
Health Support

Te Mataora

Te Mataora

A kanohi ki te kanohi service to gang members and their whānau to help reduce the harmful effects of methamphetamine and other drugs or alcohol  Applying mana enhancing practices and techniques to assist club members and their whānau towards mauri ora (wellness).
He ratonga kanohi ki te kanohi e āwhina ana i ngā kēnge me ō rātou whānau hei whakaheke i ngā hua kino o te kai pī, te kai tarukino me te inu waipiro. He kōkiri i ngā kaupapa me ngā rautaki hei āwhina atu i ngā mema kēnge me ō rātou whānau kia eke ai rātou ki te mauri ora.
Enquire Now
Rapua Ināianei
Whānau
Family
Whaiora
Violence prevention

Whānau Resilience

Whānau Resilience

Services that can support whānau who want to overcome the impacts of being long-time exposed to violence, and to help whānau develop a plan with a Kaupapa Māori lens that will implement strategies to develop resilience including- Strengthen cultural identity and whakapapa, Strengthen social capability and community connection,  Support long term behaviour change for people using violence, Support trauma healing and recovery from violence and Create healthy relationships and skills
He ratonga tēnei e tautoko ana i ngā whānau kua patua kinotia, he āwhina hoki i ngā whānau kia hangaia mai he hōtaka Kaupapa Māori kia pai ai te kōkiri i ngā rautaki kia whaikaha ai, arā - Whakakaha i te tuakiri me te whakapapa Māori. Whakakaha i ngā tūhonohono ki te hāpori me te taura here o te whanaungatanga. Tautoko haere kia hurihia ngā whanonga o ngā tāngata patupatu i ētahi atu. Tautoko i ngā tāngata kua tūkinotia kia whakaoratia rātou, kia tūhonohono rātou ki ngā tāngata pai me te whiwhi pūkenga hoki.
Enquire Now
Rapua Ināianei
Whānau
Family
Hei āwhina, hei ārahi
Support & Advice

Kaupapa Māori Social Work Support Services

Kaupapa Māori Social Work Support Services

A service for all ages that suports individuals and whānau who require advice, support and an integrated approach when working with other health professionals. The KM Social Worker will support whānau to voice their aspirations and develop a whānau plan to implement kaupapa Māori strategies and interventions which can include providing advocacy and whānau support.
He ratonga tēnei mō ngā reanga katoa mō te tangata kotahi, mō te whānau rānei e rapu āwhina ana, e rapu tautoko ana i a rātou i waenganui i ngā kaimahi toko i te ora. Mā te KM Kaimahi Toko i Te Ora e tautoko i ngā whānau kia hangaia mai he hōtaka kia pai ai te kōkiri i ngā rautaki me ngā hōtaka e whiwhi kaiāwhina, e whiwhi tautoko ai te whānau.
Enquire Now
Rapua Ināianei
Children & Youth
Kōhungahunga & Tamariki
Probation Support

Oho Ake

This service can work with tamariki/rangatahi who have come to the attention of NZ Police for offending, and may have entered the Youth Justice System under alternative action process. Oho Ake is founded on the key principle of Mauri Ora (State of wellbeing) which focuses on the wellbeing of tamariki/rangatahi and their whānau, hapū and iwi, and the right of Māori through strengthening mana in others. Oho Ake will facilitate whānau decision making when preparing a plan that is tamariki/rangatahi centred and culturally responsive to the whānau
Enquire Now
Tonoa Inaianei
Children & Youth
Kōhungahunga & Tamariki
Counselling Support

Kaupapa Māori Early Intervention

The service is designed to identify early identification of alcohol & drug use and the effects this has on young people at risk of co-existing related problems such as Drug & Alcohol and Mental Health issues which can include anxiety, depression and behavioural disorders.  The service will apply screening and risk assessment process to identify potential risk for tamariki/rangatahi and work with them and their whānau to develop an early intervention plan with a kaupapa Māori lens.
Enquire Now
Tonoa Inaianei
Children & Youth
Kōhungahunga & Tamariki
Education

Community Action Youth Alcohol & Drugs (CAYAD)

The CAYAD programme aims to reduce alcohol and drug related harm in young people,  to raise awareness of harmful use of alcohol and other drugs in our community and to provide initiatives to prevent and reduce harm to our rangatahi but expanding positive opportunities for rangatahi.
Enquire Now
Tonoa Inaianei
Children & Youth
Kōhungahunga & Tamariki
Education & Well-being

Rangatahi Physical Activity & Nutrition

Individual and group interventions which include education about nutrition and physical activities to reduce health related harm. Increasing physical activity and improving nutrition of tamariki/rangatahi with the support of their whānau, has a significant impact on the health and welfare of young Māori and future generations.
Enquire Now
Tonoa Inaianei
Children & Youth
Kōhungahunga & Tamariki
Education & Well-being

Social Worker in Schools (SWIS)

To assist tamariki/rangatahi whose social and family circumstances put them at risk of not achieved good health, education and welfare outcomes – with individual and group programmes. Kura: Te Kura Mana Māori o Matahi, Waimana School, Te Kura o Taneatua, Te Wharekura o Ruatoki, Tawera Bilingual School, Nukuhou North School, Te Kura Kaupapa Māori o Huiarau
Enquire Now
Tonoa Inaianei
Children & Youth
Kōhungahunga & Tamariki
Support & Advice

Tamariki/Rangatahi Alcohol & Drug Counselling

A community-based screening, assessment and treatment services for tamariki/rangatahi with alcohol and/or other drug problems or dependence. This service provides a discreet high standard of flexible support, education, information and advocacy to work with tamariki/rangatahi and their whānau to develop a plan to meet their needs.
Enquire Now
Tonoa Inaianei
Children & Youth
Kōhungahunga & Tamariki
Health Support

AOD Tamariki/Rangatahi Whānau Support

Holistic wellbeing support for whānau who have tamariki/rangatahi who are experiencing difficulties associated with behaviours that are of concern to the individual and or family/whānau; We also provide Alcohol and Drug education programmes in association with Local High Schools within Eastern Bay of Plenty.
Enquire Now
Tonoa Inaianei
Children & Youth
Kōhungahunga & Tamariki
Support & Advice

Tamariki/Rangatahi Alcohol & Other Drugs & Mental Health Support

Individual or group education and support for pepe/tamariki/rangatahi who have been involved with or witness to alcohol and drug use. Includes support and education to whānau to help minimise complications that may arise and developing a plan with whānau to address issues, with a kaupapa Māori lens.
Enquire Now
Tonoa Inaianei
Children & Youth
Kōhungahunga & Tamariki
Health

Rheumatic Fever Prevention & Kiri Ora Programme

In the seven local Tūhoe Kura we provide in school swabbing for Rheumatic Fever in an attempt to reduce the high rates of Rheumatic Fever which can lead to heart disease. The RF team can also view and make recommendation for treatment, education and provide resources for Kiri Ora / Healthy Skin including school sores/impetigo, cellulitis, scabies, bites and infestations. We also provide a weekly community walk in clinic.Kura: Te Kura Mana Māori o Matahi, Waimana School, Te Kura o Taneatua, Te Wharekura o Ruatoki, Tawera Bilingual School, Nukuhou North School, Te Mahoe School
Enquire Now
Tonoa Inaianei
Children & Youth
Kōhungahunga & Tamariki
Counselling Support

Toi Kaiāwha

With a focus on tamariki/rangatahi, we can provide support to whanau who are experiencing mild to moderate distress related to problems associated with loss, grief, trauma, alcohol and drug use, mental health concerns and are poorly connected to health and social services.
Enquire Now
Tonoa Inaianei
Adults & Seniors
Ngā Pākeke & Kaumātua
Education

He Tangata Drivers License Programme

Education and support with theory and practical skills to individuals, groups and whānau with the aim to have higher number of licensed drivers within our rohe. Covers the three stages of drivers license – Learners, Restricted and Full. We provide access to internet and road rules, and a vehicle with education to practice driving with.
Enquire Now
Tonoa Inaianei
Adults & Seniors
Ngā Pākeke & Kaumātua
Counselling Support

Kaupapa Māori Drug & Alcohol Counselling

A kanohi-ki-te-kanohi comprehensive clinical and support service, utilising screening tools and Kaupapa Māori assessment tools in counselling and/or rehabilitation services. This can be delivered to the individual or in group programmes. Our counselling approach is based on transformational change, therefore developing harm reduction strategies and plans, education and support that meet the needs of the individual and whanau.
Enquire Now
Tonoa Inaianei
Adults & Seniors
Ngā Pākeke & Kaumātua
Education

Section 65

We are also the only EBOP approved assessment centre to conduct drug and alcohol assessments for drivers who have lost their license by indefinite disqualification and aim to regain their license. This is at a minimum of one year and one day disqualification.
Enquire Now
Tonoa Inaianei
Adults & Seniors
Ngā Pākeke & Kaumātua
Mental Health

Kaupapa Māori Co-Existing Disorders

A kanohi-ki-te-kanohi specialist addictions and mental health service using specific Māori intervention, while utilising screening tools and Kāupapa Māori assessment tools to enhance counselling and rehabilitation services to those eligible people, who are most severely affected by addiction (alcohol & drugs) or mental health as a result of addictions.
Enquire Now
Tonoa Inaianei
Adults & Seniors
Ngā Pākeke & Kaumātua
Support & Advice

Koroua & Kuia - Early Intervention

The aim of the service is to introduce healthier lifestyles and changes habits, enhancing positive social and functional activities of kuia and koroua. This includes ensuring that the activities of existing health services are coordinated for better utilisation.  The service includes a day programme providing a range of activities with mentally and socially stimulating programmes as well as the development with whānau of an individual/whānau plan promoting their holistic health with a Kaupapa Māori lens.
Enquire Now
Tonoa Inaianei
Adults & Seniors
Ngā Pākeke & Kaumātua
Education & Well-being

Kaupapa Māori Community Support (Adult Mental Health)

A flexible kanohi-ki-te-kanohi support service providing support, education, information and advocacy to individuals who are involved in Mental Health and/or Addiction services. This service is designed to support and meet the needs of tangata whai ora and their whānau, so the tangata whai ora is able to continue living in the community with appropriate supports and guidance. The KM Community Support kaimahi will work with the individual and their whānau to develop a plan including relapse plan with a Kaupapa Māori lens.
Enquire Now
Tonoa Inaianei
Adults & Seniors
Ngā Pākeke & Kaumātua
Health Support

Te Mataora

A kanohi ki te kanohi service to gang members and their whānau to help reduce the harmful effects of methamphetamine and other drugs or alcohol  Applying mana enhancing practices and techniques to assist club members and their whānau towards mauri ora (wellness).
Enquire Now
Tonoa Inaianei
Family
Whānau
Support & Advice

Family Start

An effective, home based service to support whānau who are experiencing challenges that put at risk good health, education and social outcomes for their children. Parenting resources to support whānau, pēpē and tamariki from prenatal stages to 3 years of age. Implement safety tools, and strengths based assessment to develop a whānau plan to work towards positive health, education and social outcomes from time of haputanga up to 5 years of age.
Enquire Now
Tonoa Inaianei
Family
Whānau
Culture & Education

Hui-ā-whānau

An alternate pathway when working with mokopuna/tamariki and rangatahi and their whānau who have come to the attention of Oranga Tamariki, or via another referral service and require an independent facilitator to assist them in their journey of Mauri Ora. The service will reinforce the values and rights of Māori through cultural knowledge to enable whānau to voice their aspirations and develop a whānau plan bringing together tikanga and balance, stability and safety for tamariki/rangatahi.
Enquire Now
Tonoa Inaianei
Family
Whānau
Health Support

Whānau Ora

A service for all ages that focuses on a wellness and integrated approach across the continuum of care with; Advocacy and support to attend health related specialist appointments, health promotion and facilitation of self management programmes. Support to enrol or re-engage with GP and support to appointments.
Enquire Now
Tonoa Inaianei
Family
Whānau
Education & Well-being

Kaupapa Māori Disabilities Support Services

A kanohi ki te kanohi service that promotes the service and access to disability services to provide the network and links to services  to ensure that Māori with disabilities and kuia and koroua have an improved level of quality of life and independence. The service will be delivered in a culturally appropriate manner and will work with the individual/whānau to develop a whānau plan working to improve the wellbeing of the individual with disability needs.
Enquire Now
Tonoa Inaianei
Family
Whānau
Education & Well-being

Kaupapa Māori Whānau Support & Advocacy

Kanohi ki te kanohi support to, education and advocacy of the whānau of tangata whai ora to enhance their understanding and knowledge of their whānau member who is developing mental health illness and unwellness. To support whānau when their whānau member in accessing or assisting to make a referred to Mental Health services.
Enquire Now
Tonoa Inaianei
Family
Whānau
Violence prevention

Whānau Resilience

Services that can support whānau who want to overcome the impacts of being long-time exposed to violence, and to help whānau develop a plan with a Kaupapa Māori lens that will implement strategies to develop resilience including- Strengthen cultural identity and whakapapa, Strengthen social capability and community connection,  Support long term behaviour change for people using violence, Support trauma healing and recovery from violence and Create healthy relationships and skills
Enquire Now
Tonoa Inaianei
Family
Whānau
Support & Advice

Kaupapa Māori Social Work Support Services

A service for all ages that suports individuals and whānau who require advice, support and an integrated approach when working with other health professionals. The KM Social Worker will support whānau to voice their aspirations and develop a whānau plan to implement kaupapa Māori strategies and interventions which can include providing advocacy and whānau support.
Enquire Now
Tonoa Inaianei