Useful Links

Tribal Links

Te Urutaumatua

http://www.ngaituhoe.iwi.nz/tut

Waikaremoana Tribal

http://www.ngaituhoe.iwi.nz/waikaremoana-tribal-authority

Te Komiti o Runga

http://www.ngaituhoe.iwi.nz/te-komiti-o-runa-tribal-authority

Te Waimana Kaaku

http://www.ngaituhoe.iwi.nz/te-waimana-kaaku-tribal-tribal-authority

Tuhoe Manawaru Tribal

http://www.ngaituhoe.iwi.nz/tuhoe-manawaru-tribal

Taneatua Medical Centre

http://www.ngaituhoe.iwi.nz/tuhoe-medical-centres

Te Wharekura o Ruatoki

http://www.school.nz/school/te-wharekura-o-ruatoki

Te Kura Mana Maori o Matahi

http://www.school.nz/school/te-kura-mana-maori-o-matahi

Waimana School

http://www.waimana.school.nz/

Tawera Bilingual School

http://www.school.nz/school/tawera-bilingual-school

Taneatua School

http://www.school.nz/school/taneatua-school

Te Kura Maori-A-Rohe o Waiohau

http://www.school.nz/school/te-kura-maori-a-rohe-o-waiohau

Te Kura Kaupapa Maori o Huiarau

http://www.school.nz/school/tkkm-o-huiarau

Education

Anamata

Tuhoe tertiary educational provider

Te Korowai Aroha o Aotearoa

Indigenous education and training provider

Te Rau Matini

Maori workforce development agency

Health

BOP Distrcit Health Board

www.bopdhb.govt.nz

Accident Compensation Corporation (ACC)

www.acc.co.nz/

Pirirakau Hauora Charitable Trust

www.pirirakauhauora.org.nz/

Healthcare NZ

www.healthcarenz.co.nz/

Poutiri Trust

http://poutiritrust.com

  • Poutangata
  • Te Toi Huarewa Trust
  • Te Puna Ora o Mataatua
  • Te Ika Whenua Hauora
  • Opotiki Maori Womens Welfare League
  • He Tohunga Ora mo Rangitaiki
Pou Whakaaro Trust

www.pouwhakaaro.co.nz/index.php?page=51&name=ABOUT%20US

Te Rūnanga o Te Whānau

https://www.healthpoint.co.nz/mental-health-addictions/mental-health-addictions/te-runanga-o-te-whanau/

http://www.apanui.co.nz/

Toi Te Ora – Public Health Service

www.toiteorapublichealth.govt.nz/home

Tūwharetoa ki Kawerau Health, Education and Social Services

https://www.healthpoint.co.nz/mental-health-addictions/mental-health-addictions/tuwharetoa-ki-kawerau-health-education-and/

webhealth

www.webhealth.co.nz/home/

Justice

Corrections

www.corrections.govt.nz/

Police

www.police.govt.nz/

Womens Refuge

www.womensrefuge.org.nz/

Social

Oranga Tamariki

https://www.mvcot.govt.nz/

Te Puni Kokiri

www.tpk.govt.nz

Te Runanga o Ngati Awa

www.ngatiawa.iwi.nz

Whakatohea Maori Trust Board

www.whakatohea.co.nz/

Environmental

Department of Conservation

www.conservation.govt.nz/

Bay of Plenty Regional Council

www.boprc.govt.nz/